ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,15:05  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายวัสพล พัดเปี้ยมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,15:00  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายวัสพล พัดเปี้ยมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,14:56  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,13:42  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..