ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,15:04  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,15:03  อ่าน 441 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นายศรณพลช สุขล้าน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:20  อ่าน 554 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:18  อ่าน 544 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธรงค์ แสนวัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:16  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิศมัย สุวรรณ์สาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:14  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:11  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:08  อ่าน 511 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:07  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:06  อ่าน 518 ครั้ง
รายละเอียด..