ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจีเนท  ปีโซต์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:28   อ่าน 400 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนยาง
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,16:27   อ่าน 404 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติชัย ดาศรี
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,13:53   อ่าน 398 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพานทอง มุริจันทร์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,13:52   อ่าน 419 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูมิบดินทร์ มุริจันทร์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,13:52   อ่าน 628 ครั้ง