คณะผู้บริหาร

นายเอกศักดิ์ แสนวัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา