ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ฯ

สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.386ทองชนะเลิศ1. เด็กชายวายุวัชร  รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนยาง
 
1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
2สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.390.5ทองชนะเลิศ1. เด็กชายศุภนัฐ  โคตรชมพู
2. เด็กหญิงสิริธร  แก่นทอง
 
1. นายศรณพลช   สุขล้าน
2. นางสาวสุดารัตน์   สิงขรอาจ
 
3ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.385ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงสุทธิตา  คงกระเรียน
 
1. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร
 
4คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงจีเนท  ปีโซต์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโนนยาง
 
1. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา
2. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
 
5หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กชายกิตติชัย  ดาศรี
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  มุริจันทร์
3. เด็กชายอนุทิน  ชินทนาม
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
 
6หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.685ทองชนะเลิศ1. เด็กชายธีรดนย์   แสนพรม
2. เด็กชายนนทการ    วิชาคูณ
3. เด็กหญิงบุษบารัตน์  ดำดา
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
7เรียนร่วม - ศิลปะการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.389ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงสุธิตา   พรมวงษา
 
1. นายยุทธรงค์   แสนวัง
 
8เรียนร่วม - ศิลปะการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.392ทองชนะเลิศ1. เด็กชายต้นกระกลู   เทพวงศ์
 
1. นายยุทธรงค์   แสนวัง
 
รวม1512


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2559,00:00   อ่าน 1372 ครั้ง