ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์  ผู้ประสาทวิชาความรู้  ตลอดจนสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป โดยมี นายเอกศักดิ์  แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์แจกไอศกรีมนักเรียนและคณะครู
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,13:58   อ่าน 115 ครั้ง