ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภารับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565   เวลา 13.00 น.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้รับการตรวจสารเสพติด  ในปัสสาวะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน  จากคณะกรรมการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน   โดยนายเอกศักดิ์ แสนวัง ผอ.รร.สุทธสิริโสภา ,นายพิทยา จำวงศ์ ผอ.รร.บ้านดงดาล ,นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน ผอ.รร.บ้านโปร่งสำราญ ,นางพัฒน์นรี ผาทอง  ,ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์  วงศ์แสนไชย ,นางสาวกรรณิกา นะธีศรี ,นางสาววรรณภา มลิลา  และคณะตำรวจ สภ. รัตนวาปี โรงเรียนสุทธสิริโสภาขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,09:30   อ่าน 108 ครั้ง