ภาพกิจกรรม
26 พ.ค. 65 สุทธสิริโสภา รับมอบบ้านน้ำดื่มจาก นพค.21 สนภ.2 นทพ.
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายเอกศักดิ์  แสนวัง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ พลตรี จตุรภัทร  วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.21 สนภ.2 นทพ.)  ที่มามอบบ้านน้ำดื่มให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นการประหยัดและให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่มีคุณภาพและสะอาด ถูกสุขอนามัย ในนามโรงเรียนสุทธสิริโสภาขอขอบพระคุณทางหน่วยงานที่มอบบ้านน้ำดื่มให้กับโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้