ภาพกิจกรรม
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมอบนโยบาย เน้นย้ำ (เชื่อมั่น อบอุ่น ปลอดภัย) กำชับเรื่อง ความปลอดภัยของนักเรียน และคุณครู  อาคาร สถานที่ การป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการสร้างความอบอุ่น ระหว่างนักเรียนกับคุณครู