ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุทธสิริโสภา
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565  นายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 และนางราตรี  ฉันทพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุทธสิริโสภา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกโรงเรียนเปิดเรียนแบบ On Site ในปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2565,15:15   อ่าน 123 ครั้ง