ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อบรม จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร  อบรม เชิงปฏิบัติการ การดำเนินการ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)  โดยท่าน นิตยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดงานในพิธี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร เข้าร่วมอบรม จำนวน 97 คน ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ สถานที่ในการอบรม หอประชุมโรงเรียนสุทธสิริโสภา ตำบลนาทับไฮ
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,13:31   อ่าน 562 ครั้ง