ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2564 สุทธสิริโสภา จัดกีฬาภายใน “สุทธสิริโสภา เกมส์” ประจำปี 2564
วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2564 สุทธสิริโสภา จัดกีฬาภายใน “สุทธสิริโสภา เกมส์” ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์  แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มาให้กำลังใจนักเรียนพร้อมสนับสนุนของรางวัล ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,13:24   อ่าน 180 ครั้ง