ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 1 ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนียนสัญจร “ภาคอีสาน” และอาวุโสโอเพ่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564
สุทธสิริโสภา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 1 ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อเยาวชนฮอนด้ายูเนียนสัญจร “ภาคอีสาน” และอาวุโสโอเพ่น ประจำปี 2564  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน เงินค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้  ขออานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแด่ความสุข ความเจริญทั้งหน้าที่การงานธุรกิจต่าง ๆ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,09:20   อ่าน 217 ครั้ง