ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา นำโดย ท่าน ผอ.เอกศักดิ์  แสนวัง  พร้อมด้วย พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ที่ศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย  จากนั้น เดินทางไป ศึกษาเรียนรู้ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์ น้ำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตอนกลับ คณะครูนักเรียนไหว้พระที่วัดหลวงพ่อพระใส เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนสนุกสนานสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2564,14:04   อ่าน 714 ครั้ง