ภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 สุทธสิริโสภาเป็นสนามสอบ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม ที่ผ่านมา นายวิทยา ทัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 , นางอิชยา สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการสนามสอบและเด็กนักเรียน โรงเรียนสุทธสิริโสภา โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร โรงเรียนบ้านหนองเค็มและโรงเรียนบ้านนาทับไฮ ที่ทำการทดสอบ เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสุทธสิริโสภา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,11:13   อ่าน 211 ครั้ง