ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาพร้อมด้วยโรงเรียนในเครือข่ายฯจัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นำโดยนายเอกศักดิ์ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนสุทธสิริโสภา ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาทับไฮ , โรงเรียนบ้านหนองเค็ม , โรงเรียนนาคำมูลชมภูพร และโรงเรียนรุจีจินตกานนท์  จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิต รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกดับเพลิงสามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์จากการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น ในนามโรงเรียนสุทธสิริโสภา       
ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   นาทับไฮเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
 
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,11:05   อ่าน 461 ครั้ง