ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2363
สุทธสิริโสภาจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2363 นำโดย นายเอกศักดิ์ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา นายอุทัย จันทหงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีวินัย การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย
ขอขอบคุณ ศน.ภัทราวดี  แก้วจันทร์  ศน.จุฬาภรณ์ จันชารี  ผู้อำนวยการวีระ พินานิช  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร นายอุดมเดช บุญเวิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองทุกท่าน ได้มอบเงินสนับสนุนและของรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนนักกีฬา เด็ก ๆ สนุกสนาน และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2563,14:58   อ่าน 927 ครั้ง