ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 25-26 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสุทธสิริโสภาจัดกิจกรรม โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในการปฏิเสธ หลีกเลี่ยง จากสิ่งเสพติดทุกชนิด โดยใช้กิจกรรมทางลูกเสือ และแบ่งนักเรียนเข้ารับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 5 ฐาน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและผ่านไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,10:27   อ่าน 455 ครั้ง