ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เช้าวันที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2563  และยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ 
ประธานนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้ง ในปีการศึกษานี้ ได้แก่  เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์โกมล  ผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลข 2
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,09:11   อ่าน 118 ครั้ง