ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โรงเรียนสุทธสิริโสภา ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนสุทธสิริโสภา นำโดย ท่าน ผอ.เอกศักดิ์  แสนวัง  พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ให้ความรู้ คำแนะนำ ให้สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID –19 จัดเตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก กำหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อ จำนวน 2 จุดคือ หน้าทางเข้าโรงเรียน และหน้าห้องวิชาการ มีเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ อย่างเพียงพอมีอ่างล้างมือและสบู่ บริเวณทางเข้า-ออก โรงเรียน บริเวณโรงอาหาร และบริเวณหน้าห้องน้ำ จัดสถานที่ในการรับประทานอาหาร เป็น 2 จุด  จัดห้องเรียนให้มีประตูหน้าต่างระบบระบายอากาศที่เหมาะสม   ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษา จากท่าน ศน.ภัทรชัย ธรรมคุณชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1/2563


โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,15:34   อ่าน 286 ครั้ง