ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา“ นาคาเกมส์ ครั้งที่ 5 ” ระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 2563
สุทธสิริโสภา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา“ นาคาเกมส์ ครั้งที่ 5 ”
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
ผลการแข่งขัน สุทธสิริโสภาได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ
เซปักตะกร้อ ชาย ระดับประถมศึกษา 
ฟุตซอล ระดับประถมศึกษา
เทเบิลเทนนิส ชาย ระดับประถมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เซปักตะกร้อ ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เทเบิลเทนนิส ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,09:28   อ่าน 539 ครั้ง