ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 5-6 ก.พ.2563
          โรงเรียนสุทธสิริโสภาขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 และประเมินอย่างเป็น กัลยาณมิตร ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่ดี ๆให้กับโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะนำไปพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ดี และมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
          ขอขอบพระคุณ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                        นาทับไฮ ผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร  ครู  ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติร่วมต้อนรับในการประเมินครั้งนี้
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2563,11:01   อ่าน 311 ครั้ง