ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่น 10 ม.ค.2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สุทธสิริโสภา  นำโดยท่าน ผอ.เอกศักดิ์ แสนวัง พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์จังหวัดขอนแก่น นักเรียนสนุกสนานสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,04:05   อ่าน 102 ครั้ง