ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.62
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  นายสุรศักดิ์ เทพวงศ์ กำนันตำบลนาทับไฮ ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสุทธสิริโสภา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชยะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน  เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬากลุ่มต่อไป
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,13:56   อ่าน 165 ครั้ง