ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย จัดอบรมจราจรสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ให้การอบรมคือ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสุทธสิริโสภา โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม และโรงเรียนบ้านนาท้บไฮ จำนวน 150 คน ในการอบรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก การขับขี่ปลอดภัย และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  พร้อมรับของรางวัลต่างๆมากมายในการอบรม
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,15:37   อ่าน 129 ครั้ง