ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์  ผู้ประสาทวิชาความรู้  ตลอดจนสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป โดยมี นายสุรศักดิ์  พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,12:49   อ่าน 355 ครั้ง