ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียน ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยนายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายอุทัย จันทหงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ และ นายอุดมเดช  บุญเวิน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ 

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2562,14:40   อ่าน 544 ครั้ง