ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสุทธสิริโสภาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสุทธสิริโสภาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  7-8  กุมภาพันธ์  2561 เพื่อฝึกสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุทธสิริโสภา โรงเรียนรุจีจินตกานนท์  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร โรงเรียนบ้านนาทับไฮ และ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,14:08   อ่าน 508 ครั้ง