ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เห็นความสำคัญของตน  หน้าที่รับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยปีนี้มีคำขวัญว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงออก กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มีของรางวัลสำหรับเด็กๆ มากมาย ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ ผู้ปกครองนักเรียน มีการจับสลากปีใหม่สำหรับนักเรียนและครู เด็กๆสนุกสนานและมีความสุขในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,14:36   อ่าน 585 ครั้ง