ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภา เป็นเจ้าภาพจัดงาน "สายสัมพันธ์ครูดง" ครั้งที่ 1 4 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาสุทธสิริโสภา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา  “สายสัมพันธ์ครูดง”  ครั้งที่ 1 ประธานในการจัดการแข่งขันกีฬา คือ นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา ร่วมด้วยท่านผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำบลนาทับไฮ  ทั้งหมด 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนรุจีจินตกานนท์  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ  โรงเรียนบ้านหนองเค็มและโรงเรียนสุทธสิริโสภา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะพูดคุยกัน สร้างสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจัดแบ่งนักกีฬาครู เป็น 2 สี คือ สีชมพูและสีน้ำเงินกีฬาที่แข่งขัน มีกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง และ เทเบิลเทนนิส คุณครูและบุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เสร็จจากการแข่งขันกีฬา ร่วมรับประทานอาหาร
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,14:11   อ่าน 582 ครั้ง