ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูใหม่ส่งครูเก่า วันที่ 28 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สุทธสิริโสภา นำโดย ท่านสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายอุดมเดช บุญเวิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ร่วมกันประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูวิไลลักษณ์  เกลี้ยงเลา  คุณครูที่ย้ายไปบรรจุ 2 ท่าน คือ คุณครูพัศนีย์  ดวงจำปา และคุณครูสุดารัตน์  สิงขรอาจ  เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,09:59   อ่าน 175 ครั้ง