ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภา จัดกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
กีฬากีฬา เป็นยาวิเศษ เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 สุทธสิริโสภา ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี “สุทธสิริโสภา เกมส์” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ ท่านอุทัย  จันทหงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา ด้านการจัดการแข่งขัน และมารยาทในการชมกีฬาให้แก่นักเรียน รวมทั้งในด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้รู้จักการให้อภัย
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,14:01   อ่าน 652 ครั้ง