ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสุทธสิริโสภาทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กองลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และคณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วม พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการสุรศักดิ์  พันธุ์วงษา ประธานในพิธี เป็นผู้วางพวงมาลา ถวายบังคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หลังจากเสร็จพิธี ลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ โรงเรียน  ชุมชน  วัด
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,14:14   อ่าน 256 ครั้ง