ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 26 ก.ค.61
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  นายสุรศักดิ์  พันธุ์วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นที่หอประชุมโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2. เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน  กิจกรรมการประกวดเขียนตามคำบอก  คัดลายมือ อ่านรู้เรื่อง เรียงความ วาดภาพระบายสี อ่านทำนองเสนาะ และการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย ได้รับความสนใจในการเข้าประกวดของนักเรียนเป็นจำนวนมาก และในภาคบ่ายในวันเดียวกัน นักเรียนได้ ประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนทั้งสนุกและอิ่มบุญในวันเวลาเดียวกัน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2561,14:59   อ่าน 830 ครั้ง