ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้ารับการอบรมโครงการ “ธรรมะสัญจร” เสริมสร้างไทยนิยม ยั่งยืน 5 ก.ค.61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายอุทัย จันทหงษ์ นายก อบต.นาทับไฮ นายอุดมเดช บุญเวิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน  สจ.สงวน ประโพธิ์ศรี  เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ธรรมะสัญจร” เสริมสร้างไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนาวเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุม โรงเรียนสุทธสิริโสภา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งสร้างบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สืบต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจาก พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธฺมโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย ดำเนินการอบรมตลอดโครงการอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2561,15:51   อ่าน 986 ครั้ง