ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภา ได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ 31-1 มกราคม 2561
ในนามโรงเรียนสุทธสิริโสภา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชมุชน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาค  เงินทำบุญทอดผ้าป่่าเพื่อการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลและอภิบาลรักษาให้ท่านและครอบครัว จงประสบศุภสิริสวัสดิ์พิพัฒมงคล สมบูรณ์พูลผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,14:23   อ่าน 930 ครั้ง