ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สุทธสิริโสภาจัดกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนสุทธสิริโสภา จัดกิจกรรมกีฬาภายในระหว่างวันที่  9-10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุดมเดช บุญเวิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกีฬาสีในครั้งนี้ 

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,10:31   อ่าน 853 ครั้ง